CIO Sentiment

Journalistiek, relationeel, gewoon voor de leuk – er zijn meerdere aanleidingen voor een bezoek aan Nederlandse CIO’s en IT-directeuren. In het kader van de programmering van CIODAY hebben Hotze Zijlstra en Rob Beijleveld er een goede reden voor een koffie of lunch bij: het peilen van de stand van zaken op een aantal belangrijke thema’s. De komende weken kun je op deze plaats regelmatig een update verwachten.


Even los van de individuele verschillen merken we dat er momenteel een frisse, jonge wind waait in CIO-Nederland. De moderne IT-bestuurder staat beduidend minder krampachtig in de dagelijkse dynamiek, maar schept er genoegen in om complexe uitdagingen op een ontspannen manier tegemoet te treden. Handelend vanuit kracht, kennis en kansen in plaats van de aloude slachtofferrol. Prima ontwikkeling!


Verder gaat het bij velen nog altijd over de digitale transformatie, die vrijwel nergens los kan worden gezien van ontwikkelingen op economisch en maatschappelijk gebied. Goed om te zien dat technologie steeds meer vanuit deze ‘bigger picture’ wordt bekeken, waardoor IT en technologie naast een uitdaging voor de CIO een bestuursbrede aangelegenheid wordt. Schept kansen voor de CIO, die op basis van deze wisselwerking een slag naar de business, eindklant en (dus) waardecreatie kan maken.


Hier alvast een tipje van de sluier. De echte verdieping lees je uiteindelijk in CIO Magazine of kun je ervaren tijdens CIODAY.


Why not take a look at CIODAY 2018?

Hi,

It looks like you are interested in CIODAY. You are currently viewing CIODAY 2017.

Why not take a look at this years edition? CIODAY 2018: The Big How Part II.

CIODAY 2018